martes, 11 de octubre de 2011

Membres de la junta de l'Ampa 2011-2012

Presidenta: Mònica Cadellans
Sots Presidenta: Marta Avilés
Tresorera: Roser Moré
Secretària: Mònica Martori
Vicesecretària: Marta Martori
Menjadors: Eva Hernández, Carlota Carbó
Extraescollars: Anna Moore, Tere Salvà
Informàtica: Montse Garcia, Rut Martínez
Llibres/socialització: Claudi Comas, Mònica Cadellans, Montse Garcia, Enric Massaguer, Jordi Gil
Control de neteja i manteniment del centre: Marta Avilés, Enric Massaguer
Escola de pares: Anna Moore, Raquel López
Reclamació d'impagats: Jordi Mestres, Raquel Carrillo
Revista AMPA Informa: Dionilda Zegarra, Vanessa Alfaro, Jordi Mestres
Subvencions: Tere Salvà, Mònica Cadellans
Biblioteca, hora del conte: Sandra Andrés, Carlota Carbó
Organització de festes: Marta Martori, Laura Gil, Marta Avilés, Jordi mestres...
Comissió d'esports escolar: Claudi Comas, Quim Nadal
Representant de l'AMPA al Consell Escolar: Dionilda Zegarra
Representant de l'AMPA al Consell escolar municipal: Mònica Cadellans, Dionilda Zegarra (substituta: Mònica Martori)
Representant de l'AMPA al PEC (projecte educatiu de ciutat): Mònica Martori
Representant de l'AMPA a FAPAC (federació d'AMPES de Catalunya): Tere Salvà, Mònica Cadellans

No hay comentarios:

Publicar un comentario