miércoles, 19 de noviembre de 2014

POLLS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


POLLS!!!!!!!!!!!!!!!

La tornada a l'escola comporta el retorn d'alguns inquilins no desitjats als caps dels nens. Ai sol provocar l'alarma i la molèstia en els pares i mares i, en ocasions, la pràctica de mesures de control inadequades que poden empitjorar la situació.

És important ressaltar que el poll del cap afecta tots els estrats socials de la mateixa, que apareix en totes les èpoques de l'any (tot i que els "brots" són més freqüents al començament del curs escolar, pel factor agregació en un espai comú) i que, encara que la seva incidència sembla ser més gran en els últims anys (el que podria tenir a veure amb la resistència del paràsit al tractament per pràctiques inadequades), els diferents estudis sobre aquest tema situen la seva prevalença entre el 4,9% i el
14% de la població escolar.Epidèmia de polls. Un problema nou o un record de temps passats?

La pediculosi ha estat una constant en les escoles des de sempre, ja que l'agregació de nens en un espai circumscrit facilita la propagació del paràsit. Encara que en el passat s'associava a una deficient higiene personal ia les condicions de pobresa, és un problema que afecta per igual a tot tipus de poblacions, sense diferenciar estrats socials ni condicions higièniques (el xam normal no preveu ni actua contra el poll). que és cert que té la sensació que és un problema emergent, en gran mesura provocat per les possibles resistències al tractament desenvolupades pel pediculus humanus capitis, que té a veure amb la utilització inadequada de locions, colònies i altres formes de tractament.Quin paper juga l'escola?El paper del col·legi a la informació i la coordinació de les mesures a prendre: és fonamental que la direcció del centre escolar act responsablement i informe als pares, sense sensacionalisme ni recomanacions incorrectes o exagerades (com la no assistència del nen "fins que la plaga s'hagi eradicat ... "), que no ajuden a prendre les mesures oportunes. La informació s'ha d'acompanyar de les orientacions per al tractament i control a casa de la situació.On es realitza el tractament?La família com a eix central de tractament: el tractament s'ha de fer al domicili, i s'ha de fer una revisió a tots els membres de la falia, tractant amb piretrina a tots els que presentin símptomes de parasitació (llémenes vives o paràsits adults).Q fan els serveis sanitaris?

Correspon als serveis sanitaris i de salut pública proporcionar informació a les famílies i als centres educatius sobre els tractaments més adequats i la forma d'aplicació dels mateixos, podent es necessari fins i tot la realització d'alguna reunió informativa amb pares i mares en els casos en què la situació ho aconselli.
Pel que fa al tractament, Quines mesures concretes s'han de prendre? Q fer:

Amb la persona afectada: s'ha d'aplicar una loció a l'1% o al 1,5% de piretrina sobre els cabells secs, deixant-la actuar un mínim de mitja hora (millor una o dues hores), i després rentar els cabells amb xam (pediculicida o normal), eliminant els paràsits morts o paralitzats. Després, aplicar una barreja d'aigua tèbia i vinagre per dissoldre el ciment d'adherència de les llémenes i retirar aquestes manualment. El tractament s'haurà de repetir als 10 dies per eliminar els polls que poguessin haver resistit (en fase de llémena) al primer tractament.

Amb els seus familiars: revisar el cap de tots els membres de la família i aplicar el tractament als que mostrin símptomes de parasitació activa.

Amb els objectes personals: rentar roba de llit i que estigui en contacte amb la
cap amb aigua el més calenta possible. Submergir els objectes com pintes, diademes, etc, en un bany de loció pediculicida.Q NO fer:
No s'han de realitzar tractaments "preventius", ni aplicar colònies pediculicides. A més d'irritar innecessàriament el cuir cabellut, poden provocar resistències.

No hay comentarios:

Publicar un comentario